100. əl-Adiyat

2022-11-30T06:48:42+00:00Quran Az|

And olsun tövşüyə-tövşüyə çapanlara! And olsun (dırnaqları ilə) qığılcım çıxaranlara! And olsun sübh çağı həmlə edənlərə ki, hücuma keçib tozanaq qaldıraraq qoşunun içərisinə soxulurlar. Həqiqətən, insan Rəbbinə qarşı yaman nankordur. Özü də bunun [...]