10. Yunus (Yunus)

2022-11-27T19:02:25+00:00Quran Az|

Əlif. Ləm. Ra. Bu, hikmətli Kitabın ayələridir. İçərilərindən bir adama: “İnsanları qorxut və iman gətirənləri müjdələ ki, özlərinin Rəbbinin dərgahında onların etdikləri yaxşılıqların mükafatı vardır!”– deyə vəhy etməyimiz insanlara qəribəmi göründü? Kafirlər: “Sözsüz [...]