1. Fatihə (Kitabı Açan)

Last Updated: Noyabr 27th, 2022|Views: 48|0,4 min read|
bismillahir-rahmanir-rahim
 1. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
 2. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
 3. Mərhəmətli və Rəhmliyə,
 4. Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
 5. Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
 6. Bizi doğru yola yönəlt –
 7. nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların (yoluna) deyil!

1. Fatihə (Kitabı Açan)

Last Updated: Noyabr 27th, 2022|Views: 48|0,4 min read|
bismillahir-rahmanir-rahim
 1. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
 2. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
 3. Mərhəmətli və Rəhmliyə,
 4. Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
 5. Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
 6. Bizi doğru yola yönəlt –
 7. nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların (yoluna) deyil!