Quran

Last Updated: Dekabr 4th, 2022|Views: 118|Quran üçün şərhlər bağlıdır|
<
1 الفَاتِحَة Fatihə Kitabı Açan
2 البَقَرَة əl-Bəqərə İnək
3 آل عِمرَان Ali İmran İmranın Ailəsi
4 النِّسَاء Nisa Qadınlar
5 المَائدة Maidə Süfrə
6 الأنعَام Ənam Davar
7 الأعرَاف Əraf Sədd
8 الأنفَال Ənfal Qənimət
9 التوبَة Tovbə Tövbə
10 يُونس Yunus Yunus
11 هُود Hud Hud
12 يُوسُف Yusuf Yusif
13 الرَّعْد Rad Göy Gurultusu
14 إبراهِيم İbrahim İbrahim
15 الحِجْر Hicr
16 النَّحْل Nəhl Arılar
17 الإسْرَاء İsra
18 الكهْف Kəhf Mağara
19 مَريَم Məryəm Məryəm
20 طه Ta ha Ta ha
21 الأنبيَاء Ənbiya Peyğəmbərlər
22 الحَج Həcc Həcc
23 المُؤمنون Muminun Möminlər
24 النُّور Nur İşıq
25 الفُرْقان Furqan Haqqı batildən ayıran
26 الشُّعَرَاء Şuəra Şairlər
27 النَّمْل Nəml Qarışqa
28 القَصَص Qasas
29 العَنكبوت Ənkəbut
30 الرُّوم Rum
31 لقمَان Loğman
32 السَّجدَة Səcdə
33 الأحزَاب Əhzab
34 سَبَأ Səba
35 فَاطِر Fatir
36 يس Ya sin
37 الصَّافات Saffat
38 ص Sad
39 الزُّمَر Zumər
40 غَافِر Ğafir
41 فُصِّلَتْ Fussilət
42 الشُّورَى Şura
43 الزُّخْرُف Zuxruf
44 الدُّخان Duxan
45 الجاثِية Casiyə
46 الأحقاف Əhqaf
47 مُحَمّد Muhəmməd
48 الفَتْح Fəth
49 الحُجُرات Hucurat
50 ق Qaf
51 الذَّاريَات Zəriyət
52 الطُّور Tur
53 النَّجْم Nəcm
54 القَمَر Qamər
55 الرَّحمن Rahmən
56 الواقِعَة Vaqiə
57 الحَديد Hədid
58 المُجادَلة Mucadilə
59 الحَشْر Həşr
60 المُمتَحَنة Mumtəhənə
61 الصَّف Saff
62 الجُّمُعة Cumuə
63 المُنافِقُون Munafiqun
64 التَّغابُن Təğabun
65 الطَّلاق Talaq
66 التَّحْريم Təhrim
67 المُلْك Mulk
68 القَلـََم Qaləm
69 الحَاقّـَة Haqqə
70 المَعارِج Məaric
71 نُوح Nuh
72 الجِنّ Cinn
73 المُزَّمّـِل Muzzəmmil
74 المُدَّثــِّر Muddəssir
75 القِيامَة Qiyamə
76 الإنسان İnsan
77 المُرسَلات Mursəlat
78 النـَّبأ Nəbə
79 النـّازِعات Naziat
80 عَبَس Əbəsə
81 التـَّكْوير Təkvir
82 الإنفِطار İnfitar
83 المُطـَفِّفين Mutaffifin