Müsəlmanın Qalası

Last Updated: Yanvar 1st, 2023|Views: 61291|Müsəlmanın Qalası üçün şərhlər bağlıdır|

“Müsəlmanın Qalası” – Quran və Sünnədə gələn zikrlər
Tərtib edən: Doktor Səid bin Əli bin Vəhf əl-Qəhtani

Mündərəcat

 1. Yuxudan oyanarkən edilən zikrlər
 2. Paltar geyinərkən edilən dua
 3. Təzə paltar geyinərkən edilən dua
 4. Yeni paltar geyən kimsə üçün edilən dua
 5. Paltarı soyunarkən nə deyilir
 6. Ayaqyoluna girməzdən qabaq edilən dua
 7. Ayaqyolundan çıxarkən edilən dua
 8. Dəstəmazdan qabaq edilən zikr
 9. Dəstəmazdan sonra edilən zikr
 10. Evdən çıxarkən edilən zikr
 11. Evə girərkən edilən zikr
 12. Məscidə gedərkən edilən dua
 13. Məscidə girərkən edilən dua
 14. Məsciddən çıxarkən edilən dua
 15. Azan zikrləri
 16. Təkbirdən sonra istiftah duası
 17. Rükuda edilən dualar
 18. Rükudan qalxarkən edilən dua
 19. Səcdədə edilən dua
 20. İki səcdə arasında oturarkən edilən dualardan
 21. Tilavət səcdəsində edilən dua
 22. Təşəhhüd duası
 23. Təşəhhüddən sonra Məhəmməd peyğəmbərə (s.a.v.) edilən salavat
 24. Axırıncı təşəhhüddən sonra və salamdan qabaq edilən dualar
 25. Namazdan sonra edilən zikirlər
 26. İstixarə duası
 27. Səhər və axşam zikrləri
 28. Yatarkən edilən zikrlər
 29. Gecə bir böyrü üstündən o biri böyrü üstünə çevrilərkən edilən dua
 30. Yuxuda həyəcan və ya qorxu keçirən, tək olanda qorxan və s. bu kimi adamların oxumalı olduğu dua
 31. Pis yuxu görən, yaxud qara basan adam nə etməlidir
 32. Vitr namazında qunut duası
 33. Vitrdə salamdan sonra edilən dua
 34. Narahatlıq, qəm və kədər anında edilən dua
 35. Qəmgin olanda edilən dua
 36. Düşmənlə, qoluzorlu ilə rastlaşarkən edilən dua.
 37. Hökmdarın ədalətsizliyindən qorxanın duası
 38. Düşmənə qarşı edilən dua
 39. Hər hansı bir camaatdan qorxan kimsənin etdiyi dua
 40. İmanda şəkk-şübhəyə düşənin duası
 41. Borcdan qurtarmaq üçün edilən dua
 42. Namaz qılarkən, yaxud Quran oxuyarkən qəlbində şeytan vəsvəsəsi (narahatlıq) hiss etdikdə edilən dua
 43. Bir işdə çətinlik çəkdikdə edilən dua
 44. Günah etmiş insan nə deməli və nə etməlidir
 45. Şeytanı və onun vəsvəsələrini uzaqlaşdıran dua
 46. Xoşa gəlməyən bir hadisə baş verdikdə yaxud istədiyi bir iş baş tutmadıqda edilən dua
 47. Övladı olanı təbrik etmək və bunun qarşılıqlı cavabı
 48. Uşaqları qorumaq üçün dua
 49. Xəstəni ziyarət edərkən onun üçün edilən dua
 50. Xəstəyə baş çəkməyin fəziləti
 51. Həyatından bezmiş və ümidini itirmiş xəstənin duası
 52. Can verənə nəyi təlqin etmək lazımdır
 53. Hər hansı bir müsibətə düçar olanın duası
 54. Ölünün gözünü örtərkən edilən dua
 55. Cənazə namazında meyit üçün oxunan dua
 56. Həddi-büluğa çatmamış uşağın cənazə namazında oxunulan dua
 57. Təziyə (Başsağlığı) duası
 58. Cənazəni qəbrə qoyarkən edilən dua
 59. Cənazəni dəfn etdikdən sonra edilən dua
 60. Qəbirləri ziyarət edərkən oxunan dua
 61. Külək əsərkən edilən dua
 62. Göy guruldayarkən edilən dua
 63. Yağış yağması üçün edilən dua
 64. Yağış yağanda edilən dua
 65. Yağış yağandan sonra edilən zikr
 66. Havanın açılması üçün edilən dua
 67. Hilal (təzə ay) görünərkən edilən dua
 68. Oruc tutan iftarını açarkən etdiyi dua
 69. Yeməkdən əvvəl edilən dua
 70. Yeməkdən sonra edilən dua
 71. Qonağın ona yemək verən ev sahibinə etdiyi dua.
 72. Su verənə edilən, yaxud su istəmək üçün edilən dua
 73. Başqa bir adamın evində iftar açarkən edilən dua.
 74. Əlavə oruc tutmuş adam bir yerə dəvət olunub yemək üstünə çıxarsa və orucu pozmaq niyyəti yoxdursa nə etməlidir
 75. Ağzı oruclu adamı birisi söysə, o necə cavab verməlidir
 76. Meyvənin nübarını görərkən edilən dua
 77. Asqırarkən edilən dua.
 78. Kafir asqıranda ona nə deyilir1
 79. Evlənən kişi üçün edilən dua
 80. Kişilərin evlənərkən və minik heyvanı alarkən etməli olduqları dua
 81. Cinsi əlaqədən əvvəl edilən dua
 82. Qəzəblənərkən edilən dua
 83. Xəstəni görərkən edilən dua
 84. Məclisdə nə deyilir.
 85. Məclis kəffarəsi.
 86. «Allah səni bağışlasın» (Ğafəra-l-lahu ləkə) duasına cavab.
 87. Hər hansı bir yaxşılıq edənə edilən dua.
 88. Möminləri Dəccaldan qoruduğu zikr
 89. «Səni Allah xatirinə sevirəm» (İnni uhibbukə fi-l-ləhi) deyənə edilən dua.
 90. Malını təklif edənə edilən dua
 91. Dar gündə borc verənə edilən dua
 92. Şirkin baş verməsindən qorxarkən edilən dua
 93. «Allah sənə bərəkət versin» (Bərakə-l-lahu fikə) deyənə edilən dua
 94. İşin nəhs gətirməsinə inanmağı rədd etmək üçün edilən dua
 95. Minik heyvanına və ya onu əvəz edən nəqliyyata minərkən edilən dua
 96. Səfərə çıxarkən edilən dua
 97. Kəndə və yaxud şəhərə daxil olarkən edilən dua
 98. Bazara girərkən edilən dua
 99. Minik heyvanı və ya onu əvəz edən nəqliyyat vasitəsi çətin vəziyyətə düşəndə edilən dua
 100. Səfərə çıxanın evdə qalana etdiyi dua