Islam Tarixinin Dahi Şəxsiyyətləri

Last Updated: Dekabr 7th, 2022|Views: 32|Islam Tarixinin Dahi Şəxsiyyətləri üçün şərhlər bağlıdır|

Peyğəmbər və Rəsullar

O kəslər ki, Allah onlara risaləti insanlara çatdırmağı əmanət etmişdir

 • Adəm
 • İdris
 • Nuh
 • Hud
 • Saleh
 • İbrahim
 • Lut
 • İsmayıl
 • İshaq
 • Yaqub
 • Adəm
 • İdris
 • Nuh
 • Hud
 • Saleh
 • İbrahim
 • Lut
 • İsmayıl
 • İshaq
 • Yaqub
 • Adəm
 • İdris
 • Nuh
 • Hud
 • Saleh
 • İbrahim
 • Lut
 • İsmayıl
 • İshaq
 • Yaqub

Peyğəmbərin Ailəsi

Mühəmməd Peyğəmbərlə (s.a.s) ilə qohumluq əlaqəsi olan insanlar

Valideynləri

 • Atası
 • Anası
 • Süd Anası

Həyat Yoldaşları

 • Xədicə binti Xuveylid
 • Səudə binti Zəmə ibn Qeys ibn Əbd Şəms
 • Aişə bint Əbu Bəkir
 • Həfsə binti Ömər
 • Zeynəb binti Xuzeymə
 • Zeynəb binti Cahş
 • Cüveyriyyə binti əl-Haris
 • Səfiyə binti Hüyay ibn Əxtab
 • Ümmü Həbibə Ramlə binti Əbu Süfyan
 • Ümmü Sələmə binti Əbu Umeyyə
 • Meymunə bint əl-Haris
 • Mariya əl-Qibtiya