Разве не странно… RU|AZ

Last Updated: 15 октября, 2016|Views: 186|3,2 min read|

Разве не странно что оставляя банкноту в 10 долларов в руке бедняка, она нам кажется большой суммой, а оставляя на прилавке в магазине мизерной..

~:~:~

Разве не странно что 1 час в день проведенный в намазе, в поклонении Тому кто одарил нас всем, кажется нескончаемым, а время проведенное перед телевизором таким коротким…

~:~:~

Разве не странно что в намазе никак не получается собраться с мыслями, а болтая с друзьями ничто нас не может отвлечь..

~:~:~

Разве не странно что, когда продлевают время футбольного матча мы радуемся как дети, а когда имам в мечети в хутбе говорит чуть чуть дольше обычного у нас на лице появляется выражение недовольства и мы часто посматриваем на часы..

~:~:~

Разве не странно что, нас не заставишь и силой прочитать один аят из Корана, а любимый роман читаем даже во время еды..

~:~:~

Разве не странно что, в концертных залах люди пытаются занять первые ряды, а в мечетях последние..

~:~:~

Разве не странно что, нам кажется не по силам запомнить один аят из Корана, в то время как без труда зубрим наизусть тексты иностранных песен..

~:~:~

Разве не странно что, все что написано в газетах мы принимаем на веру без вопросов, а то о чем сказал Аллаh в Коране, вызывает сомнения..

~:~:~

Разве не странно что, мы все хотим попасть в Джаннат (Рай), но ничего для достижения этой цели не делаем..

~:~:~

Разве не странно что, обсуждая другиx мы становимся судьями, а говоря о собственных грехах адвокатами…

~:~:~

Разве не странно что, только чтобы нас называли «Хаджи Такой-то» мы готовы проделать тысячи километров, а по возврашении на родину не находим 25 минут в день чтобы провести его в намазе..

~:~:~

Разве не странно что, мы уважаем и терпимо относимся ко всем христианам, буддистам, которые ходят к себе в церкви и монастыри, а девушку в хиджабе идущую в мечеть называем «отсталой»..

~:~:~

Разве ве странно что, сестру, которую всей душой желает покрыться; брата, который мечтает отрастить бороду, но в силу обстоятельств не могут это сделать, мы по быстрому можем обвинить во всех грехах, забывая что некоторые из наших семей вообще не признают Аллаhа..

~:~:~

Разве не странно что, тот кто говорит «Я люблю Аллаhа больше всех, готов пожертвовать ради Него своей жизнью!!» никак не хочет хотя бы раз в жизни склониться в поклоне перед Аллаhом..

~:~:~

Разве не странно что, человек всю жизнь старается завоевать уважение и почет людей, а когда дело доходит чтобы завоевать любовь Аллаhа он просто отвечает «Нету Времени!»..

~:~:~

Разве не странно что, мы мусульмане столько времени проводящие в спорах и диспутах, даже не знаем заснул ли наш сосед на сытый желудок..

~:~:~

Разве не странно что, мусульманин прочитав эти сторки согласиться намного все это актуально, но никак не задумается, что именно о нем самом мы здесь говорили..

~:~:~

Разве не странно…


Qəribə deyilmi ki, 50 000 manatlıq əskinasi məsciddə sədəqə olaraq, qoyduqda, bu pul bizə çox böyük bir məbləğ kimi görünür, mağazada qoyduqda isə nə qədər az pul xərclədiyimizi düşünürük..

 

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, namaza və ibadətə sərf etdiyimiz 1 saat bizə bu qədər uzun görünür, TV qarşısında sərf etdiyimiz 1 saat isə bu qədər qısa..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, namazda fikrimizi bir yerə cəmləməkdə çətinlik çəkirik, amma dotlarımızla deyib-güləndə diqqətimiz başqa şeylərə yönəlmir..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, futbol maçının vaxtının uzadıldığını biləndə biz bu qədər sevinirik, amma xütbə həmişəkindən 1 neçə dəqiqə çox davam edəndə, üzümüzdə narazı ifadə yaranır, tez-tez saata baxrırq..

~:~:~

Qəribə deyimi ki, Qurandan 1 parçanı necə güclə oxuyuruq, amma sevdiyimizi roman heç əlimizdən düşmür..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, konsert zallarında adamlar birinci sıraları tutmaq üçün əldən gedirlər, məscidlərdə isə axırıncı siralar üçün..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, Qurandan 1 neçə ayə əzbərləməkdə nə qədər çətinlik çəkirik, amma edilən dedi-qoduları , müxtəlif boş məzmuna malik mahni sözlərinisə tez yadda saxlayırıq..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, qəzetlərdə yazılanlara tezcə inanırıq, Allahın kitabi Quranda yazılanlara isə bu qədər çətinliklə və gec..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, hamımız Cənnətə girmək istəyirik, amma onu əldə etmək üçün çalışmaqsa istəmirik..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, bizlərdən hər birimiz başqalarının günahlarını gördükdə hakim oluruq, öz günahlarımızı gördükdə isə vəkil..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, yalnızca «Hacı Filankəs» deyə cağırılmağın xətrinə minlərlə kilometr məsafə qə`t edərək Həccə gedən bizlər, geriyə qayıtdıqda 24 saatın 25-cə dəqiqəsini namaza sərf etməyə vaxt tapmırıq..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, kilsəyə gedən xristiana, çalma geyən hindliyə dininə bağlılığı üçün hörmət edirik, məscidə gedən hicablı qızlariımızı «geridəqalmış, degenerat» adlandırırıq..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, müəyyən səbəblərə görə hələ ki, örtünmək imkanına malik olmayan, lakin qəlbən bunu arzulayan bacımızı «Örtünməlidir!Əks halda kafirdir!» ittihamı ilə üzləşdirən müsəlmanın ailəsi Allahı tanımır..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, «Allaha qurban olum, Onun yolundan canımdan da keçərəm!!!» deyən şəxs ən elementar ibadətlərini yerinə yetirməyə belə tənbəllik edir..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, insan bütün ömrü boyu başqa adamların hörmətini, razılığını qazanmaq üçün əlindən gələni əsirgəmir, Allahın razılğını qazanmağa gəlikdə isə «vaxtim yoxdur» bəhanəsilə aradan çıxır..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, mübahisələrə, münaqişələrə bu qədər vaxt ayıran biz müsəlmanlar qonşularımızın ac, yaxud tox olduğunu bilmədən yaşayırıq..

~:~:~

Qəribə deyilmi ki, bu sətirləri oxuyan hər bir insan mövzunun aktuallığını etiraf edəcək, amma bütün bu deyilənləri özünə yox, başqalarına şamil edəcək..

~:~:~

Sizcə də qəribə deyilmi..